Shamir Secret Sharing med Lagrange polynomier

Model Andengradspolynomium f(x)=a0+a1*x+a2*x2 over R

NØGLE GENERERING

Hvis du vil have beregnet tilfældige tal skal du skrive hvor stort tallet maksimalt må blive

Maksimum størrelse af tilfældige tal

Hemmeligheden, koefficient a0
koefficient a1
ledende koefficient a2

x1, 1. nøgle (del 1)
x2, 2. nøgle (del 1). Skal være forskellig fra x1
x3, 3. nøgle (del 1). Skal være forskellig fra x1 og x2

-------------------------------------------------------------------------------------------

AFSLØR HEMMELIGHEDEN

1. nøgle, del 1
1. nøgle, del 2

2. nøgle, del 1
2. nøgle, del 2

3. nøgle, del 1
3. nøgle, del 2

Udregning af Lagrange polynomierne

Lagrange polynomierne l1(x),l2(x) og l3(x)

Funktionen f(x)

f(x)=y1*l1(x)+y2*l2(x)+y3*l3(x)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Andengrads model med Lagrange polynomier

Lineær, elev version

Lineær, fuld version med Lagrange polynomier


Download TI-Nspire fil med fungerende eksempler

Andre krypteringsværktøjer m.m.

Linear, English version


Christel Bach 2017