Iterationer over lineære komplekse funktioner

n iterationer over den lineære funktion

f(z)=az+b

hvor a og b er komplexe tal; a = a1+a2i, b= b1+b2i, og begyndelsespunktet z0=zr+zsi

realdelen
imaginærdelen

realdelen
imaginærdelen

begyndelsespunktet z0:
realdelen
imaginærdelen

antal iterationer - banen/orbits længde

english version